Brugervilkår

OPLYSNINGER OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Generelle oplysninger om persondata

Persondata er oplysninger, som kan tilknyttes en fysisk person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Behandling af persondata indebær enhver anvendelse af persondataene til f.eks. indsamling, lagring eller sletning.

Workwides behandling af dine persondata

Workwide behandler dine persondata for at kunne opfylde aftalen mellem dig og Workwide. Behandlingen sker i henhold til gældende lovgivning og forskrifter. Workwide behandler kun de persondata, som er nødvendige for at opfylde aftalen.

Workwide AB, virksomhedsnummer 556959-2404, er dataansvarlig og kan kontaktes via e-mail på info@arbejdeiudlandet.dk.

Modtager af persondata

Persondataene kan videregives til virksomheder/organisationer, som Workwide samarbejder med, for at kunne opfylde aftalen mellem dig og Workwide.

For overførsel af persondata til virksomheder uden for EU (tredjeland) gælder kommissionens beslutning om passende beskyttelsesniveau. For overførsel til tredjeland, hvor kommissionens beslutning om passende beskyttelsesniveau gælder, har Workwide truffet passende beskyttelsesforanstaltninger. Kopier af de trufne foranstaltninger kan rekvireres ved at kontakte Workwide.

Lagringstid

Workwide behandler dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig.

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i de persondata, som Workwide behandler, redigering af forkerte oplysninger, sletning, hvis Workwide behandler dataene fejlagtigt, eller der mangler retsgrundlag, begrænsning af behandlingen under visse forudsætninger, samt til at få udleveret de persondata, der omhandler dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet over Workwides behandling af dine persondata.

BRUGERBETINGELSER

Disse brugerbetingelser gælder dig som arbejdsgiver eller arbejdssøgende, der anvender Workwide AB:s hjemmeside Arbejdeiudlandet.dk

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du som bruger disse betingelser, og disse betingelser omfatter også særlige bestemmelser, som gælder for arbejdsgivere ved udgivelse af jobannoncer.

Registrering m.m. til Nyhedsbrev og Jobovervågning

I forbindelse med registrering til nyhedsbrevet og jobovervågning skal du angive en gyldig e-mailadresse. Du har ansvaret for, at sådanne oplysninger er korrekte, og må ikke angive fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger. Du har selv ansvaret for at opdatere dine oplysninger om hjemmesiden. Vi anbefaler, at du holder dine loginoplysninger og din adgangskode hemmelig.

Du er indforstået med, at Workwide AB kan få brug for at kopiere, ændre formatet af, omkode eller på anden måde behandle indhold, som du har oprettet til hjemmesiden, før f.eks. at kunne:

Opfylde tekniske krav for hjemmesiden eller følge begrænsningerne eller betingelserne for hjemmesiden.
Gøre indholdet tilgængeligt for hjemmesidens brugere
Lagre og hente indholdet

Anvendelse

Du må ikke anvende hjemmesiden til at sende, udgive, opbevare eller henvise til materiale, som er i strid mod lovgivningen eller andre regler. Du må ikke trænge ulovligt ind i andres immaterialrettigheder eller andre rettigheder, som kan ses om krænkende, stødende, truende eller på anden måde upassende.

Når du anvender Workwide AB's tjenester, må du heller ikke:

 • Deltage i eller understøtte ulovlige aktiviteter.
 • Anvende tjenesten på en måde, som skader os, vores annoncører eller kunder, anvende dele af tjenesten som et mål for uønsket masseudsendelse eller uønsket e-mail-reklame (”spammail”).
 • Systematisk downloade store dele af hjemmesidens indhold, f.eks. mange jobannoncer, medier eller andre oplysninger
 • Anvende en anden automatiseret proces eller tjeneste end de, som Workwide AB stiller til rådighed, for at anvende eller få adgang til tjenesten.
 • Anvende forbudte midler for at ændre eller omdirigere eller forsøge på at ændre eller omdirigere tjenesten.
 • Udføre en aktivitet, som medfører en urimelig stor belastning af Workwide AB's hjemmeside(r).
 • Beskadige, inaktivere, overbelaste eller forringe tjenesten eller videresælge eller sprede tjenesten eller dele af den.

Foranstaltninger ved overtrædelse af Brugerbetingelser

Ved overtrædelse af Workwide AB's brugerbetingelser har Workwide AB ret til at fjerne materiale fra hjemmesiden, blokere dig fra hjemmesiden og træffe de foranstaltninger, som Workwide AB anser for nødvendige.

Dit erstatningsansvar

Som bruger er du erstatningspligtig over for Workwide AB for de skader på Workwide AB, du er skyld i på grund af din udgivelse af materiale på hjemmesiden. Det samme gælder anvendelse af hjemmesiden samt overtrædelse af brugerbetingelser, som skader Workwide AB.

Ansvarsbegrænsning

Workwide AB stiller hjemmesiden og tjenesten til rådighed ”som den er og forefindes”. De har ikke ansvar for, at oplysninger i det materiale, som lægges op på hjemmesiden, er korrekte, relevante eller fuldstændige.

Workwide AB kan ikke garantere, at hjemmesiden er fejlfri, at den fungerer hele tiden, eller at den ikke kan rammes af forstyrrelser og tekniske problemer, som til tider gør hjemmesiden langsom eller utilgængelig. Workwide AB garanterer heller ikke, at hjemmesiden er sikker eller fri for virus eller lignende. Workwide AB forsøger naturligvis at løse sådanne problemer så hurtigt som muligt, men tager ikke ansvaret for eventuelle skader, som kan ramme dig i perioden. Workwide AB erstatter ikke omkostninger eller andre skader for dig på grund af anvendelsen af hjemmesiden.

Workwide AB tager kun ansvar for direkte skader ved forsætlig eller grov skødesløshed op til et maksimalt beløb, som svarer til tjenesteafgiften for en måned.

Hjemmesidens aktivitet

Workwide AB forbeholder sig retten til at gennemføre ændringer af hjemmesiden uden varsel. Workwide AB har også ret til når som helst at ophøre med at stille hjemmesiden til rådighed og skal i den forbindelse underrette arbejdsgivere, som har betalt for jobannoncer på hjemmesiden, så de ikke går glip af allerede betalte annoncer.

Lovvalg og tvister
For Betingelsesbetingelserne gælder svensk lovgivning. Eventuelle tvister angående Brugerbetingelser skal afgøres ved svenske domstole med Karlstads byret som førsteinstans.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet på hjemmesiden, skal du kontakte info@arbejdeiudlandet.dk

Persondata
Er oplysninger og synspunkter, som kan knyttes til en privatperson. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandling af persondata
Omfatter enhver anvendelse af persondata som f.eks. indsamling, registrering, opstilling, lagring og udlevering af persondata eller en kombination af disse.

Workwides behandling af persondata
Behandling af persondata foregår inden for rammerne af gældende lovgivning og forskrifter. Persondata indsamles for, at virksomheden kan udføre de opgaver og tjenester, som den er pålagt i henhold til lovgivningen og/eller aftaler.

Vores webservere registrerer kun domænenavnet, ikke e-mailadressen, til den, som besøger hjemmesiderne. Til denne registrering anvender vi cookies og scripts fra analyseværktøjer.

Hvis du vælger at sende dine persondata til os, godkender du også den anvendelse, som er nærmere specificeret i vores cookie-oplysninger.

Persondataene kan også udleveres til virksomheder/organisationer, som Workwide samarbejder med, både inden for og uden for EØS- og EU-området, for at vi kan udføre de opgaver og tjenester, som vi er pålagt i henhold til lovgivning og/eller aftaler. Workwide kan også dele dine persondata (CV, personlige breve, kontaktoplysninger osv.) med tredjepartsvirksomheder såsom kunder eller partnere med henblik på rekruttering.

Hvis Workwide har en lovbestemt oplysningspligt over for en offentlig myndighed, udleveres de registrerede persondata ifølge myndighedernes krav.

Indsigt og rettelse
Ifølge databeskyttelsesloven har du ret til indsigt i de registrerede oplysninger. Du kan få indsigt ved at sende en skriftlig anmodning til Workwide AB, Våxnäsgatan 4, 653 40, Karlstad én gang om året. Hvis de registrerede oplysninger ikke er korrekte, eller hvis de er ufuldstændige, kan du kræve at få dem rettet.

For annoncører
Workwide AB har ikke pligt til at vise dele af annonceindholdet, hvis det strider mod vores retningslinjer for annoncemateriale. Hvad angår alt det annonceindhold, du vælger at udgive, forpligter du dig til, at:

 • Alt det, der står i annoncen, er aktuelt, korrekt og fuldstændigt.
 • Du har alle påkrævede rettigheder og beføjelser, som er nødvendige for at udgive annonceindholdet.
 • Annonceindholdet samt alle hjemmesider, som er angivet, eller der henvises til fra annonceindholdet:
  • Overholder alle gældende love og forordninger
 • Ikke får ulovlig adgang til, krænker eller på anden måde strider mod rettigheder, hvad angår ophavsret, patenter, varemærker, servicemærker, virksomhedshemmeligheder eller andre immaterielle rettigheder, som tilkommer tredjepart
 • Ikke overtræder nogen juridisk eller fysisk persons rettigheder, inklusive rettigheder mht. integritet og hemmeligholdelse, og at det ikke er krænkende
 • Det fører ikke til forbrugersvindel (f.eks. ved at være fejlagtig eller vildledende), produktskader, krænkelse, aftalebrud, ulempe, beskadigelse eller andet, som skader en fysisk eller juridisk person.
 • Du har dokumenter, som støtter alle krav, udtrykkelige eller indforståede, der findes i annonceindholdet.