Coronavirus og arbejde i udlandet nu og i fremtiden

Coronapandemien har medført en lang række ændringer af arbejdsmetoderne for virksomheder over hele verden. Pga. restriktionerne har mange virksomheder anvendt fjernarbejde i de seneste måneder. Ansatte overalt i verden har oprettet hjemmekontorer, og ansættelses- og introduktionsforløb er foregået online. Selvom ansatte i mange virksomheder så småt er begyndt at vende tilbage til deres kontorer som en slags overgangsordning, forventes den anden bølge af corona, som i øjeblikket hærger Europa, at give en stigning i omfanget af fjernarbejde igen. Coronavirus og de deraf følgende forholdsregler er blevet en ny livsstil for os, og den kommer vi højst sandsynligt til at leve med, indtil en vaccine bliver opfundet, eller en effektiv behandling bliver opdaget.

I denne artikel vil vi gerne fortælle dig om, hvordan virksomheder i øjeblikket håndterer deres processer for fjernarbejde samt online ansættelses- og introduktionsforløb, og hvordan disse sandsynligvis vil udvikle sig (på kortere sigt) fremover. Endvidere vil vi vise dig statistikker og forholdsregler i de europæiske lande, hvor vores vigtigste kunder hører til.

Hvordan håndterer virksomheder i øjeblikket deres rekrutterings-, introduktions- og udflytningsprocesser?

Rekrutterings- og ansættelsesprocessen

woman in a videocallDe fleste af vores kunder har tilrettet deres rekrutteringsprocesser som resultat af coronapandemien. I pandemiens første tid så vi fx, at rekruttering ganske forventeligt blev sat på vågeblus. Virksomheder over hele verden har midlertidigt standset deres rekruttering pga. den usikre situation: Kortere- eller længerevarende bevægelsesbegrænsninger, mulige økonomiske konsekvenser i fremtiden… Imidlertid er folks ønske om at gøre karriere og udforske verden stadig intakt. Vores kandidater undersøger stadig mulighederne aktivt, og vi har fået mange spørgsmål om, hvordan rekrutteringsprocesserne ser ud i nutidens pandemiske virkelighed.

Nu er der gået nogle måneder, og vi kan tydeligt se, at virksomheder begynder at genoptage deres rekrutteringsprocesser. Arbejdsgivere over hele verden har indset, at den nuværende situation med dens usikkerhed om, hvornår alting bliver “normalt” igen, tvinger dem til at justere deres rekrutteringsprocesser. Derfor er der sket et skift fra traditionel rekruttering til virtuel rekruttering. På denne måde kan processerne fortsætte, og alle parter kan føle sig sikre.

I øjeblikket er den indledende runde med telefoninterview og gennemgang af cv uændret. Dog gennemføres personlige samtaler nu online. HR-afdelingerne har været nødt til at tage ny teknologi i brug i denne nye, digitale virkelighed. Det er interessant at konstatere, at mange af disse teknologier og værktøjer har været på markedet i flere år, men brugen af dem er steget kraftigt i løbet af de seneste måneder. Fx har vores online kundeservice tilrettet og digitaliseret deres rekrutteringgsproces, så alle dele af den kan gennemføres online. I øvrigt har flere og flere virksomheder øget fokus på at bruge social rekruttering (sociale medier, navnlig LinkedIn og Instagram) til at komme i kontakt med kandidatemner.

I den nylige Jobvite forskningsrapport, “How Recruiters are Adapting to a World of Remote Recruiting”, er der nogle centrale konklusioner, der underbygger det ovenstående:

 • 84% af alle rekrutteringsteams tilretter deres processer mhp. fjernarbejde.
 • 46% af de adspurgte er mere aktive på sociale medier for at rekruttere nye kandidatemner via bl.a. LinkedIn, Facebook og Instagram.
 • 80% af de adspurgte bruger videokonferencer i ansøgningsprocessen.
 • 73% af de adspurgte bruger videokonferencer og online møder som del af interview- og introduktionsprocessen.
 • 55% af de adspurgte foretager flere telefonopkald end før.

Alt i alt kan denne nye form for rekruttering gavne både ansøgere og virksomheder, eftersom de online processer er hurtigere at gennemføre end traditionelle rekrutteringsforløb.

Introduktionsprocessen (Onboarding)

Ud over virksomhedernes rekrutterings- og ansættelsesproces er også det traditionelle introduktionsforløb ændret til en virtuel introduktionsproces gennem det seneste par måneder. 100% online introduktion af nyansatte er et helt nyt koncept for de fleste virksomheder, og mange virksomheder er stadig ved at finde ud af, hvordan det gøres bedst muligt. Det kræver mere struktur og planlægning end traditionel introduktion. Fx har vores kunde, Transcom, gjort introduktionsprocessen helt sikker for nyansatte ved at gennemføre den online, og deres it-brugerservice leverer it-udstyr til de nyansattes bopæl.

På trods af denne nye, digitale tilgang er det stadig yderst vigtigt for virksomheder at kommunikere om deres kultur, mission og vision for at hjælpe nyansatte med at finde sig til rette i organisationen og forstå deres funktion. Hvis du som nyansat oplever, at den online introduktioneproces er en udfordring, kan du med fordel kigge nærmere på vores særlige artikel om emnet.

Fjernarbejde

man working from homeEn nøjere undersøgelse af vores kunders ledige stillinger afslører, at mange virksomheder stadig har medarbejdere, der arbejder hjemmefra, og nogle af disse har planlagt fjernarbejde resten af 2020 eller indtil videre. Denne tilgang gælder også for nyansatte, som ellers forpligter sig til at flytte til et nyt land. Virksomhederne tilbyder dem nemlig (uanset om det er dikteret af myndighederne eller ej) muligheden for fjernarbejde fra deres nye hjem. Fujitsu, Siemens og Sitel tilbyder denne mulighed, indtil pandemien aftager, og deres kontorer kan åbne igen. Andre som fx Babymarkt tilbyder digitale introduktionsforløb og mulighed for fjernarbejde fra hjemlandet, hvis bevægelsesbegrænsninger forhindrer en udflytning.

Hvordan vil fjernarbejde udvikle sig på (kortere) sigt?

Coronaudbruddet har naturligvis accelereret stigningen i antallet af medarbejdere med hjemmearbejdsplads i EU (andelen var 9% i 2019). I hvilken retning udviklingen af fjernarbejde vil gå, afhænger imidlertid af adskillige faktorer. Tilbøjeligheden til at vælge denne arbejdsform er helt sikkert steget gennem de seneste måneder. Selvom indlæringskurven kan være stejl, har mange ansatte for nylig indset, at de faktisk godt kan udføre deres arbejde uden et traditionelt kontor og bruge teknologien på egen hånd. På den anden side har ledere og chefer opbygget en masse tillid i forbindelse med denne arbejdsform, idet de har oplevet, at fjernarbejde kan være lige så effektivt som arbejde på kontoret – på trods af udfordringer og manglende erfaring med disse nye metoder. En undersøgelse blandt 1.000 SME-ejere og beslutningstagere i 19 britiske byer konkluderede fx, at næsten hver tredje (29%) SME har planer om at øge fleksibiliteten i arbejdet efter pandemien (Smith, 2020).

Konklusionen er, at i den kommende covid-19-periode vil arbejdstagere, arbejdsgivere og regeringer være nødsaget til at omfavne en ny, hybrid arbejdsform, som er en kombination af fjernarbejde og mulighed for at arbejde på kontoret (under skyldig hensyntagen til regler og normer vedr. hygiejne og social afstand). Det gælder som nævnt for størstedelen af Workwides kunder, at udflytning af medarbejdere stadig er en nødvendighed. På denne nye måde vil nyansatte stadig være i stand til at nyde deres oplevelse af at bo og arbejde i udlandet, samtidig med at virksomheden har mulighed for at opretholde et sikkert arbejdsmiljø.

Udflytning

man with facemaskSelvom de fleste jobmuligheder på Workwide stadig kræver, at de ansatte flytter til et andet land, garanterer vi og vores kunder, at alle nødvendige forholdsregler mhp. en sikker udflytning er taget . Visse virksomheder har sågar skærpet deres opmærksomhed på denne proces iht. anbefalinger fra forskellige offentlige sundhedsinstanser. Fx kan en negativ coronatest eller en karantæneperiode efter ankomst i et fremmed land være påkrævet for nyansatte. Ingen af vores kunder vil nogensinde sætte en nyansat kandidats helbred på spil.

De fleste virksomheder har på baggrund af covid-19 ændret deres tilgang til udflytning af nyansatte udlændinge. Iflg. undersøgelsen PWC Global Mobility – Pulse survey har over halvdelen af de adspurgte virksomheder endda forbedret deres udflytningsordninger, selvom de tillader deres nyansatte at begynde med at arbejde hjemmefra. Disse udflytningsordninger omfatter ud over flybilletter eller midlertidig indkvartering også udvidet sundhedssikring og juridisk bistand.

Af øvrige tiltag vedr. udflytning af nyansatte, som virksomheder peger på i denne undersøgelse, kan nævnes:

 • Muligheden for at arbejde på forskudt tid eller på en alternativ lokation er til stede for ansatte, der er “strandet” pga. lukkede grænser.”
 • Vi tager stilling til, om medarbejdere kan påbegynde deres ansættelse i deres hjemland med de nødvendige hjælpemidler til fjernarbejde, fra sag til sag. Disse løsninger vil kun være midlertidige. “
 • Vi arbejder virtuelt, men kun indtil grænserne åbner og restriktionerne hæves.”
 • I tilfælde, hvor medarbejdere har bedt om lov til at arbejde andetsteds, har vi ikke betalt udgiften, men blot støttet deres ønske.”
 • Vi har erstattet medarbejdernes fitnessmedlemskab med en kontant bonus, så længe fitnesscentrene er lukket.”

Som det kan ses, er udflytning af medarbejdere stadig et krav blandt stort set alle virksomheder, der har behov for at rekruttere internationalt. Den eneste forskel er en mere fleksibel tilgang, der tillader midlertidigt fjernarbejde for at garantere, at alle arbejder i et sikkert miljø. Overordnet tilkendegav disse virksomheder også, at tilpasningen af deres udflytningsprogrammer til pandemien har øget fokus på medarbejdernes velbefindende og på omkostningseffektiviteten af deres forretning

Hvordan vil udflytningsprocessen se ud på (kortere) sigt?

Iflg. undersøgelsens resultater tilkendegav de deltagende virksomheder også deres forventninger mht. den globale pandemis indvirkning på fremtidens udflytningsproces:

 • Vi forventer, at det samme antal ansatte vil arbejde internationalt, men måske på en anderledes måde.”
 • Antallet af forretningsrejser vil falde, men antallet af langvarige udstationeringer vil stige”
 • Den begrænsede mobilitet vil være midlertidig. Der vil sandsynligvis ske en stigning igen om et år til halvandet.”
 • Jeg tror, at dette vil ændre vores syn på, hvor arbejdet udføres, hvilket kan medføre en reduktion af visse typer af flytninger og en forøgelse af andre.”

Når vi betragter vores kunder og deres fortsatte behov for flersproglig arbejdskraft fra vores synspynkt, er vi overbevist om, at udflytning og mobilitet af kompetencer og arbejdskraft vil vedblive med at eksistere, omend det vil have et digitalt fokus. Vi tror også på, at vores kandidaters udlængsel og villighed til at flytte udenlands for at få en oplevelse med at bo og arbejde i udlandet heller aldrig vil forsvinde. På trods af den anden bølge af coronaudbrud får vi til stadighed ansøgninger fra kandidater over hele Europa, og vi forventer, at den situation vil forblive uændret i de kommende måneder.

Nye adfærdsmønstre og normer

Som nævnt vil en hybrid arbejdsform blive (eller er blevet) en ny norm i nutiden, og det forventes også at være tilfældet efter pandemien. Derfor er det klart, at nye adfærdsmønstre og attituder vil forandre arbejdspladserne i løbet af denne tid. Medarbejdere er helt sikkert mere bevidste nu end nogensinde før om, at deres egen arbejdsplads’ renholdelse og social afstand til kolleger af hensyn til den personlige sikkerhed skal have stadig bevågenhed. Arbejdsgivere må således være fleksible mht. indretningen af arbejdsområder for at opretholde det bedst og sikrest mulige arbejdsmiljø og give deres forretning robusthed i fremtiden.

 

Indrejsebegrænsninger, isolationstiltag og forhøjede adgangskrav i EU-lande

For at give dig information om mulighederne for at flytte og rejse mellem de europæiske lande, hvor vores kunder hører til, har vi samlet de nuværende restriktioner og karantæne-/isolationskrav for dig i dette afsnit (opdateret 19.01.2021).

De restriktioner, der er indført for at bekæmpe pandemien, har helt afgjort skabt betydelige udfordringer for den internationale mobilitet. Workwide Group ønsker at hjælpe kandidater til at være så godt forberedt som muligt til deres fremtidige udflytning, og vi vil derfor pege på fire nøgleområder, som du bør have fokus på inden udflytning til et fremmed land:

 • covid19 paintingDu skal muligvis fremvise en negativ coronatest ved ankomsten: Dokumentation for en negativ coronatest skal i stigende omfang forevises ved indrejse i europæiske lande. Dette kan imidlertid være begrænset til at gælde ved ankomst fra specifikke hotspot-områder i et andet land. Tjek de ankomstrestriktioner for udenlandske statsborgere, som destinationslandet håndhæver for at dæmme op for spredningen af covid-19. Du skal muligvis testes i dit hjemland eller i ankomstlufthavnen.

 

 • Du kan komme til at føle dig isoleret i karantænen ved indgangen til dit eventyr: Dagligdagen har ændret sig meget, og der vil nok gå et stykke tid, før alting igen er normalt. Det betyder, at også tilværelsen som udenlandsdansker er forandret. Fx er det efterhånden vanskeligere at få nye venner pga. reglerne om social afstand. Det er også muligt, at dine venner og familie ikke kan komme og besøge dig lige foreløbig pga. de aktuelle rejserestriktioner.

 

 • Fremsendelsen af dine personlige ejendele kan tage længere tid: En anden ting at have i mente er, at du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du får sendt dine ejendele fra et land til et andet i denne tid. Fragtfirmaerne er nemlig ramt af reduceret luftfragtkapacitet og skyhøje priser pga. aflysning og annullering af flyafgange. Derfor anbefaler vi dig at pakke alle dine absolutte fornødenheder i din kuffert og få resten sendt på et senere tidspunkt, når restriktionerne er hævet yderligere.

 

 • Lokale restriktioner kan være forskellige – kender du dem?: Det er endvidere meget vigtigt, at du får rede på de lokale restriktioner i det land, du snart skal flytte til. På den måde kan du undgå at rage uklar med det lokale politi og/eller få en bøde. Reglerne varierer meget fra land til land, så sørg for at være opdateret. Her er nogle spørgsmål, som det er værd at overveje:
  1. Skal du coronatestes og være i isolation bagefter, indtil resultatet foreligger?
  2. Er der nogen lokale begrænsninger for din bevægelsesfrihed?
  3. Skal du bære mundbind indendørs/udendørs?
  4. Hvad er reglerne for social afstand?

I tabellen herunder kan du se de aktuelle begrænsninger og karantæne-/isolationskrav for hvert enkelt land:

 

 

Country Entry restrictions Quarantines/Isolation measures Heightened admission
Cyprus
 • Repatriation and entry to Cyprus are now allowed from jurisdictions included in Categories A and B and from other jurisdictions if certain criteria are met. See
  https://cyprusflightpass.gov.cy/en/jurisdiction-categories for the lists of jurisdictions in Categories A and B.
 

 • As of 20 June 2020, individuals arriving from Category A countries are only asked to provide some information and declaration.

 

 • Individuals arriving from jurisdictions included in Category B must provide a laboratory examination certificate issued within the 72 hours leading up to their travel to Cyprus. If the authorities of the jurisdiction they reside in do not provide a service for laboratory testing, they may be permitted to undertake a laboratory exam when they arrive in Cyprus (at a cost of 60 euros).

 

 • Individuals who are authorized to enter and who arrive from a jurisdiction that is not included in Categories A or B will need to follow the same protocol as Category B jurisdictions, but will need to remain in self-isolation for 14 days upon arrival and take another COVID-19 test 48 hours before the end of their self-isolation, at their own expense.
 

 • Individuals traveling from jurisdictions in Categories A and B who are seeking to obtain an entry permit for employment purposes must obtain advance approval from the Ministry of the Interior (in addition to following all other entry and health related protocols currently in place).

 

 • Only the following individuals may enter Cyprus if traveling from a jurisdiction not listed in Categories A or B: (1) permanent residents of Cyprus, their third-country national spouses and underage children, (2) all other legal residents of Cyprus, (3) nationals of jurisdictions who are in a designated diplomatic service or mission under the Vienna convention, (4) persons irrespective of nationality who receive special entry permit issued by the Cyprus authorities.
Czech Republic
 • In general, non-EU nationals from high-risk jurisdictions are prohibited from entering the jurisdiction. Exceptions are in place, including for temporary and permanent residents of the Czech Republic. The list of low and high-risk jurisdictions can be found here https://koronavirus.mzcr.cz/en /list-of-countries-according-tothe-level-of-risk/

 

 • Foreign nationals may now enter the Czech Republic only for essential reasons. Travel for work, business, or to reunite with family members is considered essential.
 

 • Prior to arrival in the Czech Republic, travelers entering from high-risk jurisdictions must contact the relevant regional hygienic station (which is determined by the location from which they are traveling) by completing an electronic form, which is available here: http://www.prijezdovyformular.cz/.

 

 • Those arriving from the UK (or that have stayed in the UK for more than 12 hours in the last 14 days) must present a negative result of an antigen detection test or reverse
  transcription polymerase chain reaction (RTPCR) COVID-19 test conducted in the UK no more than 72 hours prior to departure

 

 • Everyone arriving from a high-risk jurisdiction must also undergo a polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test within their first five days in the Czech Republic. They must also self-isolate during the first 10 days and will only be allowed to leave isolation for authorized purposes,
 • During the quarantine period, they will not be allowed to travel for work, to procure necessities etc. Limited exceptions to the rules above exist, for example for those transiting through the Czech Republic (who remain in the country for less than 12 hours) as well as diplomats.

 

 • Citizens of the Czech Republic and other EU member states, as well as third-country nationals with long term or permanent resident status in an EU member state may be exempt from isolation/quarantine requirements by taking a PCR COVID-19 test at their own expense in a EU member state no more than 72 hours prior to entering the Czech Republic
Greece  

 • The Schengen borders have been closed effective 17 March 2020 (and are set to remain closed until 14 December 2020) to all foreign nationals except EU citizens and their family members (including citizens of the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, Andorra, Monaco and Switzerland).

 

 • Citizens and permanent residents of the following locations are also eligible to enter: Australia, Japan, New Zealand, Rwanda, South Korea, Thailand, Uruguay, the United Arab Emirates and Singapore.

 

 

 • Travelers entering Greece are allowed entry provided they hold a medical certificate in English confirming they tested negative for a polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 test, issued no earlier than 72 hours prior their arrival in Greece, including residents of Israel and Russia. All flights to and from Turkey and the region of Catalonia in Spain have been banned until 30 November 2020.
 • Visitors to Greece must submit a Passenger Locator Form (PLF) via the Ministry of Tourism website on the day preceding their arrival at the latest. Proof of submission of the PLF form is required in order to enter Greece. Furthermore, visitors to Greece are subject to sample testing for COVID-19. Persons who are tested are quarantined until the issuance of the test results. If the test for COVID-19 is positive, new entrants will be subject to a 14-day quarantine at their residence or at a designated quarantine location. 
N/A
Ireland  

 • Starting 9 November 2020, Ireland is implementing the new EU “traffic lights” approach to travel, which applies to countries in the European Union (EU) and European Economic Area (EEA)
 

 • All passengers arriving into Ireland from overseas must complete a Passenger Locator Form before entry, and are expected to restrict their movements for 14 days after arrival. Starting 16 January 2021, all passengers will need to provide a negative polymerase chain reaction
  (PCR) test taken 72 hours before arrival into Ireland. In addition to the negative test, travelers from the UK and South Africa must self-isolate for 14 days on arrival

 

 • Those arriving from an “orange”, “red”, or “grey” region, must restrict their movements for 14 days but this duration can be reduced if they obtain a negative COVID-19 test result, completed 5 days after arrival.
 • All individuals entering Ireland must complete a Public Health Passenger Locator Form online. For those who must self isolate, the form must include the location where they plan to isolate. 
Latvia  

 • EU borders have reopened. The Schengen borders have been closed since 17 March 2020 to all foreign nationals except (1) EU citizens and their family members (including citizens of the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway, Andorra, Monaco, and Switzerland), long-term residents, diplomats, crossborder, healthcare workers, and people transporting goods, and (2) nationals of jurisdictions that are on the European Commission’s list of safe jurisdictions.
 • Self-isolation is required for individuals who have arrived to Latvia from affected area with a cumulative indicator that is above 50.
N/A
Malta
 • Restrictions on air travel have been lifted as of 15 July 2020.
 

 • Quarantine is obligatory for travelers coming from specific jurisdictions. See the following for more information: https://deputyprimeminister.gov. mt/en/health-promotion/covid19/Pages/travel.aspx.

 

 • All new entrants will be subject to health and medical screening and asked to fill in a passenger locator form, which will enable the health authorities to trace them swiftly should the need arise. Further details about passenger locator forms should be sought from the public health authorities.
N/A
Poland  

 • Entry restrictions apply to nationals of all non-EU/EFTA (European Free Trade Agreement) member states with limited exceptions
 • Many travelers will be required to self-isolate for 14 days. Exceptions: EU/EEA/Swiss citizens and their family members etc.
N/A
Portugal  

 • Entry to Portugal by land has been permitted since 1 July 2020.

 

 • International flights into Portugal are permitted from the following locations: European Union (EU) countries, Schengen member states (Liechtenstein, Norway,
  Iceland and Switzerland) and the United
  Kingdom.
N/A N/A
Spain
 • As of 17 July 2020, admission may only be granted to certain groups, including Spanish citizens and residents, citizens of the EU, EEA and Schengen States etc…
 • Effective 21 June 2020, all EU travelers, including UK citizens, arriving in Spain are no longer required to self-isolate on arrival for 14 days.

 

 

 • Effective 23 November 2020, new entrants from locations with high COVID-19 infection rates will need to present a negative polymerase chain reaction (PCR) test taken no more than 72 hours prior to entry.

 

 • All passengers arriving into Spain by air or sea will be required to complete and present a health declaration form, which can be obtained using the “Spain Travel Health” app or by downloading the same at the following link: https://www.spth.gob.es/. 

stay safe coronavirusSource: (Bertolino, 2020)

Kan du ikke finde det land, du gerne vil tjekke? Så kig på https://reopen.europa.eu/da , som er en EU-hjemmeside med mulighed for at få dagligt opdateret information om bevægelsesbegrænsningerne inden for EU.

Vi betragter det som en særdeles vigtig opgave at holde dig opdateret om situationen på det internationale rekrutteringsmarked, ændringerne i ansættelses- og introduktionsforløb samt vores kunders processer for fjernarbejde og udflytning. På den måde kan du altid vide, hvad du kan forvente. Vi anbefaler dig også på det kraftigste at holde øje med vores jobmarked, hvor vi fortsat vil tilføje inspirerende, internationale jobmuligheder. Kontakt os også gerne direkte, hvis du har spørgsmål om coronavirus og din internationale karriere. Vi er her for at hjælpe og vejlede dig i din søgen efter dit drømmejob i udlandet! Du er velkommen til at sende os en besked med ethvert spørgsmål, du måtte have.