Bo og arbejde i Irland

Bo og arbejde i Irland

Den grønne ø lokker ikke bare mange turister til hvert år, men med sine varierende landskaber og middelalderbyer – mange vælger også at bosætte sig i Irland på lang sigt. Den voksende økonomi gør, ligesom efterspørgslen efter udenlandsk arbejdskraft, Irland til et populært rejsemål for personer inden for alle brancher. Men inden du rejser til Irland, bør du undersøge indrejsebetingelserne samt landets særtræk, så du får en vellykket start i det fremmede land.

Ankomsten til Irland

Da Irland er med i EU, behøver EU-borgere ikke visum, men kan rejse ind i landet med pas eller ID-kort. Arbejdstilladelse er ikke nødvendigt. Fri bevægelse i EU tillader danskere at arbejde i Irland når som helst.

Registrering

Der er ingen pligt om at registrere sig i Irland. Som EU-borger kan du bosætte dig i Irland uden at registrere dig hos myndighederne. Hvis du vil blive i landet i mere end 3 måneder, skal du opfylde ét af følgende kriterier:

• få en ansættelse eller blive selvstændig erhvervsdrivende

• have tilstrækkelige økonomiske ressourcer samt sygeforsikring

• være studerende eller under videreuddannelse

Det er også tilstrækkeligt, hvis et familiemedlem opfylder ét af punkterne.

Vigtige identifikationsnumre

Når du har fået et arbejde, bør du omgående ansøge om et personnummer (Personal Public Service Nummer). PPS er dit personlige referencenummer, og det skal bruges, når du kontakter myndigheder, arbejdsgivere, socialforsikringen, og hvis du vil tage kørekort i Irland.

Du kan ansøge om PPS på det regionale socialkontor. Du kan bestille et møde online. Til mødet bør du medbringe pas eller ID-kort samt bevis på din irlandske adresse. Det kan f.eks. være en regning fra en officiel myndighed (vand- eller elregning), en leje- eller ansættelseskontrakt eller en bekræftelse fra din udlejer.

Bankkonto

Da Irland bruger Euro som valuta, er det hensigtsmæssigt at åbne en irsk konto i løbet af de første uger, da konverteringen mellem DKK og EUR vil give ekstraomkostninger. Du har brug for en irsk bankkonto, senest når du starter i job.

Det er meget enkelt at åbne en konto. Det sker nemmest i din lokale bankafdeling. Du skal bruge ID-kort eller pas og, ligesom ved PPS-nummeret, et bevis på din adresse. Der findes en sammenligning af forskellige banker i Irlands konkurrence- og forbrugerbeskyttelseskommission (Competition and Consumer Protection Commission). Dér kan du også finde detaljerede oplysninger om, hvordan du åbner en konto.

Sygeforsikring

Irland har et offentligt sundhedssystem, som EU-borgere kan benytte på samme måde som irske borgere. Dette giver dig adgang til socialforsikring, sygeforsikring, barselsdagpenge og statslig pension.

Omkostningerne til lægebesøg betaler du selv. Ventetiderne til lægetider og behandling er ofte lange. Derfor vælger næsten halvdelen af befolkningen at få en ekstra privat sygeforsikring. Mange virksomheder tilbyder de ansatte privat sygeforsikring eller i det mindste tilskud til det.

Personer med lav indkomst kan ansøge om et Medical Card og få visse tjenester gratis.

Skatter og løn

Det irske skattesystem er ikke helt nemt at navigere i. Når du har underskrevet en ansættelseskontrakt, skal du ansøge om PPS og sende nummeret til arbejdsgiveren. Det er også vigtigt at ansøge om bevis på skattefradrag. Blanketten kan rekvireres enten hos arbejdsgiveren eller skattekontoret. Efter afsluttet sagsbehandling får du et Tax Credit Certificate (skattefradragscertifikat). Dette er vigtigt for at afgøre indkomstskattens størrelse, som afhænger af indkomst og civilstand.

20% på beløb op til:  40 %
Enlig €33.800 for beløb derover
Gift/partner (en indkomst) €42.800 for beløb derover
Gift/partner (to indkomster) Op til €67.600
(Forhøjelse begrænset til beløbet for den anden indkomst)
for beløb derover
Enlig forælder/enke med børn €37.800 for beløb derover

Ud over indkomstskat trækkes sociale afgifter og USC-skatter (Universal Social Charge) fra lønnen.

Arbejde i Irland

Arbejdsmarkedet

Arbejdsløsheden i Irland ligger på cirka 6%, hvilket er under det europæiske gennemsnit. Takket være lave skatter for virksomheder findes der i Irland kontorer for mange kendte virksomheder som Apple, Google, Facebook og IBM. Dublin er et af Europas største teknikcentre og tilbyder mange job, især inden for IT. Men det er ikke kun dér, man søger kvalificerede medarbejdere: Lægemiddel- og turistindustrien tilbyder også mange muligheder, blandt andet for kvalificerede udenlandske arbejdstagere.

Da der er mange internationale virksomheder i Irland, er behovet for medarbejdere med danskkundskaber stort. Ud over IT-job er der mange job inden for salg og kundeservice.

Ifølge grundloven er irsk fortsat det første officielle sprog, men kun cirka 1% af befolkningen taler irsk til daglig. Cirka 30% af irlændere kan tale irsk. Et krav om irsk som andetsprog findes kun for visse faggrupper, f.eks. lærere. Engelsk er det andet officielle sprog og tales af næsten alle irlændere.

Især i erhvervslivet er gode engelskfærdigheder en forudsætning for overhovedet at få ansættelse. Også i hverdagen skal du være god til engelsk. I den første tid skal du bruge tid på at vænne dig til den irlandske udtale.

Arbejdsret

Minimumslønnen er 9,25 euro i timen, men den forføjes i 9,55 euro i 2018. Denne ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer i gennemsnit. Det betyder, at man kan arbejde mere end 48 timer om ugen, men det skal udlignes i andre uger. Gennemsnittet beregnes over en periode på 4 måneder for de fleste faggrupper. For visse grupper er det 6 eller 12 måneder. Når du påbegynder en ansættelse hos en virksomhed, kan arbejdsgiveren anmode om en prøveansættelse på op til 12 måneder. Fastansatte har ret til fire ugers betalt ferie om året, plus yderligere 9 betalte helligdage. Opsigelsesfristen afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden.

Opsigelsesfrist
Ansat siden Opsigelsesfrist
13 uger til 2 år 1 uge
2 til 5 år 2 uger
5 til 10 år 4 uger
10 til 15 år 6 uger
mere end 15 år 8 uger

Ansøgning

Det vigtigste for en irsk ansøgning er dit CV. Det skal være 1-2 sider langt. Også hvis du søger et dansk job, er det en god ide at indsende dine dokumenter på engelsk. Eksamensbeviser, attester og andre dokumenter skal om muligt også oversættes. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal oversætte en bestemt akademisk eksamen eller et kursus, indeholder NARIC-databasen en oversigt over tilsvarende irske eksaminer.

Leve

Bolig

Som i de fleste andre lande er lejen i Irlands storbyer meget høj. Især i Dublin bør du være forberedt på meget høje priser. Dér er det almindeligt, at man i 30 års alderen og med fast job bor i en delelejlighed. Sådan får man tid til at finde et passende sted at bo samtidigt med, at man kan spare lidt penge.

Jo mere centralt du søger, desto sværere bliver det at finde en lejlighed. Du finder med al sandsynlighed hurtigere en bolig, hvis du søger noget uden for byen. Selvom du formodentlig får længere at pendle, får du en billigere lejlighed end inde i centrum.

I Irland er det almindeligt, at lejligheder udlejes møbleret. Men du skal nok ikke forvente en moderne indretning. Generelt er leveomkostningerne i Irland lavere, end den plejer at være i andre lande. Lejen betales normalt pr. måned. Hvis du lejer en lejlighed, må udlejeren ikke ændre lejen de næste to år. Hvis prisen ændres derefter, skal din udlejer underrette dig 90 dage inden prisændringen. Derefter betaler du den nye leje i yderligere to år uden ændringer.

Et alternativ til at leje kan være at købe. Processen med at købe bolig i Irland er dog kompliceret, og det er hensigtsmæssigt at få hjælp af en erfaren advokat.

Leveomkostninger

Det er ikke kun leje, der koster. Andre omkostninger er relativt høje i Irland. Naturligvis afhænger det altid af, hvilket område du planlægger at bo i.

Stockholm Dublin Cork Galway Donegal
1 liter mælk
1,5 liter vand
1 kg kartofler
Månedskort til kollektiv trafik
Internet (pr. måned)
Biograf
Fitnessmedlemskab (pr. måned)
Leje (1-værelses lejlighed)
€0,82
€0,66
€1,22
€81,00
€26,35
€10,00
€25,16
€644,24
€0,97
€1,26
€1,49
€121,30
€48,12
€10,50
€41,43
€1.319,85
€0,88
€1,40
€1,19
€81,00
€46,85
€9,25
€42,98
€897,22
€0,88
€0,91
€0,91
€71,50
€39,92
€9,00
€37,76
€749,84
€0,93
€1,23
€1,00
€100,00
€39,92
€9,00
€26,00
€625,00

Kilde: Numbeo

Trafik

Ligesom i Storbritannien kører man i venstre side i Irland. Hvis du er ny i landet, bør du være særlig forsigtig i trafikken. Kørekort, der er taget i Europa, er gældende i Irland, men hvis du vil, kan du udskifte dit kørekort til et irsk kørekort. Det gør du hos de irske kørekortmyndigheder.

Hvis du vil have din bil med til Irland, bør du først undersøge det grundigt. At importere biler er dyrt og omfatter meget bureaukrati. Desuden er det ikke alle biler, som egner sig til venstrekørsel.

Danskere i Irland

I Irland bor der mennesker med mange forskellige nationaliteter. Hvis du vil søge oplysninger og finde selskab, får du ikke problemer med at finde såkaldte “expat communities”. Især på en arbejdsplads er der mulighed for at komme i kontakt med ligesindede eller med lokalbefolkningen. Også på internettet er der grupper for danskere, som enten allerede bor i Irland, eller som planlægger at emigrere, f.eks. Facebook-gruppen Danskere i Irland. Du kan også læser mere på Udenrigsministeriets hjemmeside om Danskere i Irland her.